logotyp

PROJEKTY

ŠABLONY OP JAK

ŠABLONY OP JAK

DIGITALIZUJEME ŠKOLU

Digitalizujeme školu - plakátekV rámci komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace investice přispívá na vybavení žáků digitálními technologiemi pro rozvoj jejich informatického myšlení a digitálních kompetencí a na prevenci digitální propasti.

Mateřská škola U Křemílka Dubí 2, Rokosovského 236 obdržela částku 
33 600,00 Kč.

SE SOKOLEM DO ŽIVOTA

SE SOKOLEM DO ŽIVOTA
Naše mateřská škola se již šestým rokem účastní projektu sportovní všestrannosti s názvem „Se sokolem do života". Projekt, který pořádá Česká obec sokolská je financován  z grantu MŠMT a ve škole jej realizují dětí z obou tříd od října do června školního roku 2021/2022. Přirozenou potřebu dětí a zdravé řešení volnočasových aktivit. Cílem je vzbudit zájem dětí o aktivní sportování, vést je k týmové spolupráci a přinést radost ze splněných úkolů jak individuálních, tak skupinových. V rámci projektu není záměrem, aby děti vzájemně soupeřili, nevytváří se stresující situace pro méně zdatné děti. Naopak se důraz klade na respektování a rozvoj individuálních předpokladů, které jsou ve svém důsledku přínosem pro celou skupinu. Děti v průběhu celého školního roku  plní jednotlivé úkoly, což jim přináší potěšení a radost z pohybu, učí je překonávat překážky a rozvíjet jejich samostatnost při dalším zdokonalování pohybových dovedností. Motivací pro děti jsou zvířátka, která je provází jednotlivými činnostmi. Kobylka Emilka je dětem nápomocná při provádění přirozených cvičení jako je chůze, běh, plazení, skákání a házení. Opička Hanička s dětmi trénuje obratnost při překonávání překážek a cvičení s různým sportovním náčiním. Ježeček Mareček jde dětem příkladem při cvičení s míčem. Veverka Věruška je symbolem pro rozumové činnosti a s beruškou Danuškou si děti vyzkouší netradiční činnosti - děti seznamuje s tradicemi a nabádá je ke tvoření z různých materiálů. Děti provází projektem ještě sokolík Pepík, do světa děti veze vláčkem, jehož barevné vagonky představují světadíly. Zapojit se do cvičení a podpořit zdravý pohyb svých dětí mohou i rodiče. Po splnění všech úkolů budou děti odměněny diplomy a drobnými dárky. V závěru školního roku uspořádáme již tradiční sportovní setkání dětí ze všech dubských mateřinek.

POVÍDEJ SI SE MNOU

POVÍDEJ SI SE MNOU

Projekt "Povídej si se mnou" si, v rámci logopedické prevence, dává za cíl předcházet poruchám komunikačních dovedností  a napomáhat správnému rozvoji řeči  u dětí, které potřebují v této oblasti  speciálně pedagogický přístup. Prostřednictvím tohoto projektu se snažíme vybudovat fungující systém logopedické prevence v naší mateřské škole na základě vzájemné spolupráce pedagog – dítě -  rodič – klinický logoped – speciální pedagog. Projekt probíhá v několika rovinách. U všech dětí provádíme logopedický screening a všechny  jsou  zapojovány do logopedických chvilek, dětem s potřebou podpory v rozvoji řečových dovedností je věnována individuální péče formou podpůrných opatření a u dětí, které jsou v péči klinického logopeda napomáháme rodičům, v rámci našich kompetencí, rozvíjet řečové dovednosti dítěte dle pokynů logopeda. Rodičům nabízíme poradenství a zapůjčení některých edukačních materiálů, knih a pomůcek. K logopedické prevenci se snažíme přistupovat komplexně, tj. rozvíjením všech dovedností, které přispívají k rozvoji řeči a hravě, tak aby to děti i nás bavilo.

MARKÉTINA DOPRAVNÍ VÝCHOVA

Markétina dopravní výchova
V tomto školním roce se v průběhu jarních měsíců chceme  věnovat rozvíjením  povědomí dětí o bezpečném chování na ulici. Děti a paní učitelky z 2. třídy se proto s Týmem dopravní bezpečnosti zapojily do projektu Markétina dopravní výchova. Posláním projektu  je  podpora snižování dopravní nehodovosti a  množství zranění na silnicích. Děti i paní učitelky se naučí přijímat roli chodců a cyklistů a budou vědět, jak se v nich chovat, prohloubí své znalosti pravidel bezpečného chování v silničním provozu.

PO STOPÁCH STONOŽKY BOŽKY II - Záhady města Dubí 2022/2023

V průběhu loňského školního roku  navštívila naše stonožka domovy dětí ze 2. třídy. Společně s kamarády a jejich rodinami prožila mnohá dobrodružství a výletů. Děti jí ukázaly své zvířecí kamarády a  mnohým z dětí hlídala klidný spánek v postýlkách. Božce se to velmi líbilo a na konci roku byla moc spokojená, že se děti, za velké pomoci rodičů, o své zážitky s ní podělily a zapsaly je do "knihy návštěv". I v letošním školním roce na děti nezapomněla. Pro děti i jejich rodiče bude připraveno putování za tajenkou, pro jejíž vyluštění bude třeba objevit "záhadná" místa našeho města, do kterých je naše stonožka zavede a svůj objev uložit do "tajemné jeskyně". Těšte se, společně s námi, na její vyluštění - na konci putování na nás čeká zasloužená odměna.

PO STOPÁCH STONOŽKY BOŽKY - Božka na návštěvě 2021/2022

Stonožka Božka
Po stopách stonožky Božky se v rámci realizace našeho školního vzdělávacího programu letos vydáváme již podruhé. Už v září jsme v jejích stopách zjistili, že každý má někde své místo - společné ve školce a osobní doma, ve své rodině.  Protože s dětmi rádi prožíváme  nové výzvy, domluvili jsme se, že bychom je chtěli dopřát i naší Božce tak, aby poznala nejen život školkový, ale měla možnost nahlédnout i do toho domácího. Nejvhodnější dobou k tomu se nám zdály být víkendy, kdy všichni  máme více času, hrajeme si na zahradě, posloucháme pohádky nebo se vydáváme k babičce či na výlet. Aby je stonožka s jednotlivými dětmi mohla sdílet, museli jsme pořídit jednu "kapesní", která se vejde třeba do výletního batůžku a nebude překážet. O společně strávených chvílích poté povedeme Božce deník, kam budeme zážitky kreslit nebo zapisovat. O chvíle se stonožkou se budeme postupně střídat. A protože psát ještě neumíme, prosíme maminky, tatínky nebo sourozence o pomoc. Věříme, že společnými silami se nám letošní projekt podaří. Děkujeme že se zapojíte s námi.
Mateřská škola U Křemílka Dubí 2, Rokosovského 236

telefon: 417 571 755
mobil pro omlouvání: 736 613 234
mobil ředitelka: 731 495 217

e-mail MŠ: mskremilek@seznam.cz
e-mail ŠJ: mskremilek-sj@seznam.cz

datová schránka: j84jhiz
bankovní účet: 1060646369/0800
IČO: 60 23 27 90


ředitelka školy: Květuše Koritková
Ředitelka je současně statutárním orgánem školy.
Domů MŠ U Křemílka

    Created by © 2017 - 2024 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign