logotyp

ŠKOLNÍ JÍDELNA


Potvrzení na úlevu k dani z příjmu za dítě je možné si vyzvednout u paní učitelky ve své třídě od 9.1.2023.

Vážení rodiče, i když jsou Vaše děti omluveny na delší dobu ze školní docházky, úplatu za předškolní vzdělávání je nutné do 15. dne daného měsíce uhradit.


Od 2. kalendářního dne v měsíci budou částky k platbám vyvěšeny na nástěnce v šatně a na stránkách školy. Přeplatky za neodebranou stravu se zúčtují v následujícím měsíci. Bezhovostní platby převeďte na náš účet 1060646369/0800 tak, aby nám byly připsány do 15. dne daného měsíce.  Do zprávy pro příjemce uveďte jméno dítěte a třídu. Prosíme - platby je třeba zasílat v přesné výši dle měsíčního předpisu!!!! 

 

 

Kalkulace stravného a úplaty za předškolní vzdělávání 
                                          od 1.9.2022

Stravné dle kategorie strávníků

děti do 6ti let

přesnídávka

11,00 Kč

oběd

21,00 Kč

svačina

9,00 Kč

celkem

41,00 Kč

děti 7-10 let

přesnídávka

12,00 Kč

oběd

22,00 Kč

svačina

10,00 Kč

celkem

44,00 Kč

 

Úplata za předškolní vzdělávání

Školní rok 2022/2023

400,00 Kč

Vzdělávání v mateřské škole se dítěti poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku.Mateřská škola U Křemílka Dubí 2, Rokosovského 236

telefon: 417 571 755
mobil pro omlouvání: 736 613 234
mobil ředitelka: 731 495 217

e-mail MŠ: mskremilek@seznam.cz
e-mail ŠJ: mskremilek-sj@seznam.cz

datová schránka: j84jhiz
bankovní účet: 1060646369/0800
IČO: 60 23 27 90


ředitelka školy: Bc. Zdeňka Hamalová
Ředitelka je současně statutárním orgánem školy.
Domů MŠ U Křemílka

    Created by © 2017 - 2023 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign