logotyp

Zprávy z ředitelny

20.9.2021 Nové telefonní číslo

mobilní telefon
Vážení rodiče,
od dnešního dne můžete, v době od 6.00 do 7.50 hodin, kromě pevné linky, využívat  k omlouvání dětí také nové telefonní číslo na mobilní telefon: 736 613 234. Bližší informace najdete na nástěnce v Naší MŠ.

7. 9. 2021 Informativní schůzka

7. 9. 2021  Informativní schůzka
Vážení rodiče, pro úvodní "informativní schůzku" jsme z epidemických důvodů letos zvolili online prostředí a vytvořili interaktivní formu nástěnky s možností online konverzace s ředitelkou školy a odpovědí na Vaše dotazy, týkající se zveřejněných příspěvků. Odkaz na ni Vám byl zaslán na Vaši e-mailovou adresu a bude přístupný do 30. 9. 2021. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informace pro rodiče - opatření pro návrat dětí do mateřské školy

Vážení rodiče,

od pondělí 23. 8. 2021 je mateřská škola opět v provozu. Před tím, než Vaše dítě opět zahájí docházku, Vás chceme informovat o současně platných opatřeních návratu dětí do mateřských škol:

1) od 9. 7. 2021 je v platnosti ochranné opatřeni MZd k omezení překročení státní hranice ČR. Na jeho základě platí pro zákonné zástupce dětí povinnost informovat školuo jejich cestách do zahraničí v posledních 14 dnech. Pro tyto děti do 6 let v mateřských školách se uplatňují zvláštní pravidla:

 • v případě dětí do 6 let věku v mateřské škole, s výjimkou dětí přeshraničních pracovníků, kteří za účelem výkonu práce  alespoň jednou týdně oprávněně překračují státní hranici s Českou republikou do nebo ze sousedního státu, nesmí mateřská škola  umožnit osobní přítomnost dětí, které se vrátily ze země s velmi vysokým rizikem nákazy, po dobu 7 dní od vstupu na území České republiky, resp. po dobu 10 dní, jde-li o návrat ze zemí s extrémním rizikem nákazy, čili:

-pokud se děti ve věku do 6 let vrátí ze země s velmi vysokým rizikem nákazy, resp. s extrémním rizikem nákazy, nejsou povinny prokázat se negativním testem, ale jsou automaticky povinny zůstat v samoizolaci po dobu 7 dnů, resp. 10 dnů, od vstupu do ČR.  I kdyby se podrobily testu a výsledek by byl negativní, není možné takto prolomit povinnost samoizolace.

Co se týká dětí, které dovršily 6 let věku, tak se na ně vztahují pravidla stejná jako pro všechny osoby vracející se ze zahraničí.
2) od 1. 9. 2021 se povinnost testovat děti ve školách na děti, vzdělávající se v mateřských školách, nevztahuje,

3) pro osoby, s výjimkou dětí do 6ti let, vstupující do mateřské školy nadále platí povinnost ochrany dýchacích cest (repirátor, nano rouška), dodržování hygienických pravidel (desinfekce rukou) a z důvodu malých prostor v šatně školy doprovod dětí jen v jedné osobě.

Děkujeme za pochopení a těšíme se na Vás.

Bližší informace se dočtete v příloze:

Rychlý kontakt

MŠ U Křemílka

telefon:
417 571 755

mobil - omlouvání dětí::
736 613 234

mobil - ředitelka:
731 495 217

e-mail MŠ:
mskremilek@seznam.cz

e-mail ŠJ:
mskremilek-sj@seznam.cz

pověřenec GDPR:
Mgr. Radek Kindl
tel.: 775 446 665
e-mail: kindl@mesto-dubí.cz

RYCHLE NA JÍDELNÍČEK

obrázek

RYCHLE NA NAŠE MŠ

obrázek
ŠKOLA VSTŘÍCNÁ RODIČŮM
Zprávy, omlouvání dětí, informace k akcím. Do fotogalerie jsou vkládány fotografie určené rodičům.

Šablony II

obrázek
Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
Domů MŠ U Křemílka

    Created by © 2017 - 2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign